October 19th, 2017

Haparanda-Tornio busstation Автовокзал Хапаранда-Торнио

На границе Финляндии и Швеции не так давно появился новый автовокзал
Раньше здесь был пограничный переход, таможня
Теперь, благодаря Евросоюзу,  не требуется отдельных виз и дополнительного контроля
Дружба стран в действии, автовокзал объединенный, совместный
Шведская Хапаранда и Финляндский Торнио
Это сделало пересадку очень удобной

På gränsen mellan Finland och Sverige, inte så länge sedan, en ny busstation
Tidigare var det en gränsövergång, tull
Nu, tack vare Europeiska unionen, finns det inget behov av separat visum och ytterligare kontroll
Vänskap för länder i aktion, busstationen gemensam
Svenska Haparanda och finska Tornio
Detta gjorde bussbyte väldigt bekvämCollapse )